Tin Khác

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

 

BỘ MÔN  KHOA HỌC CƠ BẢN

1.     Thông tin liên hệ

1.1.          Địa chỉ: Phòng 409 nhà A, Trường Đại học Công đoàn,

số 169 Tây Sơn - Đống Đa, Hà Nội

1.2.    Số điện thoại: 024.38517074

1.3.    Email: bmkhcb@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu

Năm 1961, ngay sau khi Ban thư kí Tổng Công đoàn quyết định sáp nhập trường “Trường văn hoá công đoàn” và “Trường Cán bộ công đoàn” thành “Trường Công đoàn Trung ương”, Tổ giáo viên văn hoá (Tiền thân của Bộ môn KHCB) đã được thành lập với nhiệm vụ cơ bản của là đào tạo nâng cao trình độ văn hoá cho học viên các khoá chính quy. Tháng 10 năm 1977, khoa Khoa học Cơ bản chính thức được thành lập, có nhiệm vụ hằng năm mở hai lớp dự bị đại học bồi dưỡng văn hoá, ngoại ngữ để tuyển chọn cán bộ đi học tại trường Cao cấp phong trào Công đoàn Liên Xô ở Matxcơva, Trường Cao cấp văn hoá quần chúng Công đoàn ở Lêningrat (Liên Xô), Trường Cao cấp Công đoàn thuộc Cộng hoà dân chủ Đức trước đây. Từ năm 1986 đến 1988, bên cạnh các lớp dự bị đại học đi học nước ngoài, khoa còn mở 3 lớp dự bị cho nghiên cứu sinh đi đào tạo tại Liên Xô. Chỉ tính trong khoảng 10 năm (1981 - 1991)  khoa KHCB đã tổ chức đào tạo 15 khoá dự bị đại học đi học tại Liên Xô và  9 khoá dự bị đại học đi học tại CHLB Đức; 3 lớp dự bị cho nghiên cứu sinh đi đào tạo tại Liên Xô.

 Năm 1992, Quyết định 174/ HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) chuyển trường Cao cấp Công đoàn thành trường đại học Công đoàn. Khoa KHCB được đổi tên thành Bộ môn KHCB. Bộ môn vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng văn hoá cho công nhân lao động nhưng nhiệm vụ trọng tâm là tham gia giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo đại học. Ngày 1/1/1998, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ra quyết định thành lập các bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và quốc phòng (tách ra khỏi Bộ môn KHCB mở ra một giai đoạn phát triển mới của Bộ môn KHCB.

Hiện tại bộ môn khoa học cơ bản có 13 giảng viên. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn trong chương trình đại học và cao học cao học; Dạy ôn tuyển sinh cho cán bộ công đoàn hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học tại trường Đại học Công Đoàn; hệ thống kiến thức cho lớp đầu vào và quá trình đào tạo một số chuyên ngành ở bậc cao học; Bồi dưỡng trình độ tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài học tại trường Đại học Công đoàn; Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường 

3.     Đội ngũ cán bộ, giảng viên

- Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Ngọc Hải

Email: hainn@dhcd.edu.vn

- Phó Bộ môn: ThS. Trương Thị Như Nguyệt

Email: nguyetttn@dhcd.edu.vn

Các giảng viên:

- GVCC. TS Vũ Thị Nga

Email: ngavt@dhcd.edu.vn

- GVC. ThS Nguyễn Văn Nghi

Email: nghinv@dhcd.edu.vn

- GVC. ThS Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Email: hangntm@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Vũ Thị Giang

Email: giangvt@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Đỗ Doãn Tú

Email: tudd@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Đinh Trần Dũng

Email: dungdt@dhcd.edu.vn

- GV. Ths Nguyễn Đức Tuấn

Email: tuannd@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Bùi Đoan Trang

Email: trang bd@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Trần Văn Thời

Email: thoitv@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Lê Thị Duyên

Email: duyenlt@dhcd.edu.vn

- GV. ThS Nguyễn Thị Minh Thúy

Email: thuynm@dhcd.edu.vn

4.     Chức năng, nhiệm vụ (Theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn).

4.1.          Chức năng:

Bộ môn khoa học cơ bản có chức năng quản lí chuyên môn về đào tạo; khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chuyên môn do Hiệu trưởng giao.

4.2.          Nhiệm vụ

- Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình các học phần được giao.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường;Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật (dự giờ, thỉnh giảng…) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tham gia coi thi, xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lí điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình đào tạo do Bộ môn phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.

- Xây dựng kế hoach và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với chuyên môn khi được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên qun. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.

- Tăng cường hợp tác  trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn do Bộ môn đảm nhiệm.

- Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực bộ môn phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch quản lí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức, người lao động của Bộ môn.

- Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức.

- Tham gia quản lí học tập, rèn luyện của sinh viên.

- Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5.     Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Chủ biên và tham gia biên soạn một số giáo trình, sách bài tập, sách chuyên khảo phục vụ cho sinh viên nghiên cứu và học tập.

- Chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn và ứng dụng cao trong quá trình giảng dạy.

- Các giảng viên tích cực viết bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các kỉ yếu  Hội thảo Quốc gia.

- Đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học theo từng nhóm chuyên môn hoặc cả tập thể Bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu kho học của giảng viên.

6.     Hoạt động đoàn thể

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn Nhà trường hay Công đoàn cấp trên tổ chức, như: hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, nghỉ mát, tham gia hội giảng các cấp,…và đạt thành tích cao.

- Thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn trong tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn trong Nhà trường.

7.     Thành tích – khen thưởng

- Nhiều năm Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Bộ môn đạt danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tập thể Công đoàn Bộ môn và một số đoàn viên được nhận giấy khen của công đoàn cấp trên và công đoàn trường.

8.     Định hướng phát triển

- Xây dựng tập thể Bộ môn vững vàng về chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học, trong sạch về tư tưởng đạo đức, lối sống; tập thể đoàn kết, vững mạnh, đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

- Nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên trong Bộ môn  (nâng tỉ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ lên 30% tổng số giảng viên Bộ môn).

 

9.     Một số hình ảnh

 

Tin liên quan
Top