Tin Khác

BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM 2015 - 2016

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

1. Thông tin chung về trường

Tên trường: Trường Đại học Công đoàn               Tên viết tắt: LDA

Tên quốc tế: Vietnam TradeUnionUniversity      Viết tắt: TUU

Trụ sở chính: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ:          Điện thoại: 0438573204                 Số fax: 0438517084

Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dhcd.edu.vn

Cơ quan chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập):  Năm 1992

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1993

Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I: 1997

Trường Đại học Công đoàn là cơ sở đào tạo công lập lâu đời trong hệ thống các trường đại học Việt Nam. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946, đến nay đã trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Lúc đầu là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống Công đoàn Việt Nam, từ ngày 19/5/1992 được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra Quyết định số 174-CT chuyển Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn, Nhà trường vừa đào tạo cán bộ công đoàn, vừa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) cho đất nước. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Hiện nay, trường có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ, 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 9 ngành đào tạo trình độ đại học, 7 ngành đào tạo đại học bằng II, 2 ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, 3 ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Tổng quy mô hệ chính quy và không chính quy hàng năm của Trường là khoảng gần 10.000 sinh viên. Trường còn đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng, tập huấn cho hàng nghìn cán bộ Công đoàn các cấp mỗi năm.

          Trường Đại học Công đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với Học viện  Quan hệ Lao động Trung Quốc và Học viện Lao động và các quan hệ xã hội Liên Bang Nga, tổ chức ILO, Trường đại học Carlifornia - Mỹ và một số nước khác. Phối hợp với Liên hiệp Công đoàn Đức và Viện FES tại Hà Nội, tập huấn cán bộ Công đoàn cấp cơ sở về quan hệ lao động và kỹ năng hoạt động Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

          Với những kết quả đạt được, Nhà trường đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm 5 lần và được Nhà nước tặng thưởng :

          + Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1981)

          + Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1991)

          + Huân chương Độc lập hạng Hai (năm 2001)

            + Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (năm 2001)

            + Huân chương Lao động hạng Ba về hoạt động Công đoàn cơ sở (năm 2001)

          + Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2006)

          + Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn trường (năm 2007)

            +  Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2016)

   Trụ sở của Trường Đại học Công đoàn:

   - Cơ cở chính (cơ sở 1) của Trường: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nộ

   - Cơ sở 2: Tại Xã Gia Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

   - Phân hiệu của Trường:  Lô 7, Cư xá Thanh Đa, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

   2. Chức năng, nhiệm vụ

   Từ năm 1992 đến nay, trường Đại học Công Đoàn Việt Nam vừa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn (chỉ tiêu do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao), vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội (theo chỉ tiêu Nhà nước giao), từng bước khẳng định vị trí và uy tín của Nhà trường trong xã hội.

   3. Sứ mạng của Trường:      

   Sứ mạng của trường Đại học Công đoàn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng thực hành trong các lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, luật, quản trị nhân lực, quan hệ lao động, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính - ngân hàng, công tác xã hội, xã hội học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường quốc tế hiện đại.

   4. Chính sách chất lượng:

   Không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học và tạo điều kiện tốt nhất cho người học. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng và tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.

   5. Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

          Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng tại trường Đại học Công đoàn là quy định của Trường về phẩm chất và năng lực người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp các ngành đào tạo tương ứng, cụ thể:

         a. Về kiến thức và kỹ năng chung:

          - Kiến thức chung: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ lý luận chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Nắm chắc những nguyên lý cơ  bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

          - Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên: Sinh viên có khả năng vận dụng các quy luật cơ bản trong các lĩnh vực xã hội và tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế, xã hội. Hiểu và có khả năng vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và nhân văn vào thực tế nghề nghiệp.

          b. Thái độ hành vi:

- Có phẩm chất đạo đức đạt được các yêu cầu của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT- BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Có hiểu biết và phẩm chất chính trị tốt. Coi trọng ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật và ý thức cộng đồng trong hành vi ứng xử.

 - Có ý thức về phẩm chất, giá trị đạo đức, nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có tính kỷ luật, tôn trọng các quy định, quy chế, nội quy của đơn vị.

          c. Kỹ năng chung:

          - Đạt được trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của trường Đại học Công đoàn: Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 450. Sinh viên có khả năng giao tiếp với những người nước ngoài. Có thể đọc, hiểu và soạn thảo các tài liệu và các văn bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

- Đạt được chuẩn kiến thức tin học, sử dụng hiệu quả phần mềm văn phòng và các dịch vụ chính của internet. Có kỹ năng đánh máy tính, kỹ năng cơ bản, có khả năng ứng dụng tin học trong hoạt động chuyên môn.

  6. Cam kết thực hiện của Nhà trường

Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là yếu tố sống còn của bất kỳ cơ sở đào tạo nào, nó xác định uy tín, thương hiệu của một cơ sở đào tạo và cũng quyết định sự tồn tại của cơ sở đào tạo đó. Chính vì lẽ đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo được trường Đại học Công đoàn coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Trường Đại học Công đoàn cam kết trước xã hội và người học về chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra đã công bố.

Xem chi tiết các nội dung công khai ở đây:

1. Cam kết chất lượng đào tạo các ngành đào tạo.

2. Cơ sở vật chất

3. Đội ngũ giảng viên

4. Sinh viên tốt nghiệp

5. Tài chình

6. Tổng hợp

                                                                         Ngày 11 tháng 01 năm 2017

                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                  TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 

 

 

Tin liên quan
Top