Tin Nổi bật

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 BỘ MÔN TIN HỌC

      

 

1.     Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng 601 nhà B trường Đại học Công đoàn số 169 phố Tây  

Sơn quận Đống Đa, Hà Nội.

1.2.    Số điện thoại: 02438573608

1.3.    Email: bmth@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu

Bộ môn Tin học Trường Đại học Công Đoàn thành lập ngày 01/01/1998, là một bộ phận trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công Đoàn. Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho tất cả các sinh viên của trường; Tham gia cùng nhà trường trong việc Tin học hoá các hoạt động nghiệp vụ quản lý của nhà trường; Tư vấn và tham gia xây dựng hệ thống các thiết bị tin học và các trang, thiết bị khác thuộc hạ tầng công nghệ thông tin của trường; Bộ môn Tin học được Nhà trường giao bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của toàn bộ máy tính trong 4 phòng máy bảo đảm sự hoạt động liên tục, thường xuyên của hệ thống; thực hiện công tác hỗ trợ sử dụng dịch vụ tin học cho cán bộ, công chức của trường khi được yêu cầu. Xây dựng chương trình và triển khai bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức, công chức theo kế hoạch của nhà trường.

Bộ môn đảm nhiệm 6 học phần Tin học gồm có Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản dành cho các khối ngành, Excel - phân tích số liệu, dự đoán dự báo kinh tế dành cho các ngành Kinh tế; SPSS - phân tích và xử lý số liệu trong điều tra xã hội dành cho các ngành Xã hội; Vẽ kỹ thuật AutoCad; Bizzon - Quản trị nhân sự; Tin học ứng dụng dành cho ngành Luật; ngành Quan hệ lao động.

Hiện nay Bộ môn Tin học có 8 giảng viên, trong đó có 2 tiến sỹ, và 6 thạc sỹ. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo đúng chuyên ngành Công nghệ thông tin, hoàn thành chương trình khóa học: Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, Phương pháp giảng dạy tích cực; có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Do đặc thù của ngành Công nghệ thông tin thay đổi nhanh chóng, các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng.

3.     Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trưởng Bộ môn: Th.S Nguyễn Thủy Khánh

                              Email: khanhnt@dhcd.edu.vn

                                                       

 Các giảng viên:


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

01

Th.S. Nguyễn T. Thanh Bình

Giảng viên chính, Giáo vụ 

binhnt@dhcd.edu.vn

02

TS. Trần Minh Tuyến

Giảng viên chính

tuyentm@dhcd.edu.vn

03

TS. Lê Thị Bích Phượng

Giảng viên chính

phuonglb@dhcd.edu.vn

04

Th.S. Dương Thị Lan Hương

Giảng viên, tổ trưởng Công đoàn

huongdtl@dhcd.edu.vn

05

Th.S. Trần Thanh Thủy

Giảng viên

thuytt@dhcd.edu.vn

06

Th.S. Lê Thị Hào

Giảng viên

haolt@dhcd.edu.vn

07

Th.S. Nguyễn Thu Trang

Giảng viên

trangnt@dhcd.edu.vn

 

 

08

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Giảng viên

thuynth@dhcd.edu.vn

 

4.     Chức năng, nhiệm vụ: (Theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn).

4.1. Chức năng: Bộ môn Tin học có chức năng  tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các học phần Tin học cho toàn bộ các ngành đào tạo và hệ đào tạo của trường, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức bộ môn.

4.2. Nhiệm vụ

-  Giảng dạy tất cả các học phần Tin học cho toàn bộ các ngành đào tạo và hệ đào tạo của trường.  Hiện nay Bộ môn đang đảm nhiệm giảng dạy 6 học phần Tin học gồm có Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản dành cho các khối ngành, Excel - phân tích số liệu, dự đoán dự báo kinh tế dành cho các ngành Kinh tế; SPSS - phân tích và xử lý số liệu trong điều tra xã hội dành cho các ngành Xã hội; Vẽ kỹ thuật AutoCad; Bizzon - Quản trị nhân sự; Tin học ứng dụng dành cho ngành Luật; ngành Quan hệ lao động.

- Xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công cán bộ giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy.

- Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình và phương pháp đánh giá.

- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ các giảng viên trong bộ môn để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần, đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.

-  Tham gia các hoạt động Tin học hóa theo sự phân công của trường.

-  Tham gia bồi dưỡng Tin học cho cán bộ, viên chức, giảng viên theo kế hoạch của nhà trường.

-  Giảng dạy và tham gia tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học cho mọi đối tượng.

5.     Hoạt động nghiên cứu khoa học

-   Song song với công tác giảng dạy, Bộ môn rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên. Hằng năm, Bộ môn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiêm túc và có chất lượng. Các đề tài có khả năng ứng dụng cao trong công việc và công tác giảng dạy phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

-  Một số giảng viên tích cực tham gia viết bài đăng Thông tin khoa học của Trường và các báo, tạp chí chuyên ngành.

6.     Hoạt động đoàn thể

- Các giảng viên của Bộ môn luôn tích cực tham gia và hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ các quỹ từ thiện, các cuộc thi do Công đoàn trường tổ chức.

- Tổ chức chu đáo cho đoàn viên đi nghỉ mát, tham quan du lịch hàng năm.

- Làm tốt công tác hiếu hỷ trong bộ phận và nhà trường. Tổ chức tặng quà cho đoàn viên nhân ngày sinh nhật.

7.     Thành tích – khen thưởng

Trong những năm vừa qua, Bộ môn Tin học đã đạt được nhiều thành tựu được ghi nhận.

-  Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổ công đoàn bộ môn Tin học Trường đại học Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

8.     Định hướng phát triển

-  Tiếp tục triển khai và tăng cường hoạt động giảng dạy theo định hướng chuẩn đầu ra theo Thông tư 03-TTTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.

- Trong thời gian tới, Bộ môn phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học, tiến tới mở ngành đào tạo ngành Công nghệ Thông tin.

 

9.     Một số hình ảnh

 

 

Tin liên quan
Top