Tin Nổi bật

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Thông tin chung.

Tên trường: Trường Đại học Công đoàn              Tên viết tắt: LDA

Tên quốc tế: Trade Union University                   Viết tắt: TUU

Trụ sở chính: Số 169, Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Liên hệ:                  Điện thoại: 02438573204                 Số fax: 02438517084

Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dhcd.edu.vn

Cơ quan chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày thành lập Trường: ngày 15 tháng 5 năm 1946

Ngày 15 tháng 5 năm 1946, lớp đào tạo cán bộ công vận đầu tiên được khai giảng tại đình Khuyến Lương, xã Trần Phú, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (nay là phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). 

Dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa chính trị đặc biệt, khẳng định vị thế, thương hiệu của cơ sở đào tạo cán bộ phục vụ cách mạng, phục vụ phong trào công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 lần về thăm Trường, đó là ngày 19/5/1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số: 174-CT, về việc đổi tên Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn. 

Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường vừa thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tổ chức Công đoàn, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, từng bước khẳng định vị trí và uy tín trong xã hội.

Trường Đại học Công đoàn có sứ mệnhĐào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia xây dựng các chính sách về người lao động.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công đoàn: “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống, học để khẳng định mình, học để hội nhập, học để kiến tạo tương lai”.

Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Công đoàn:“Năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa”.

Tầm nhìn đến năm 2030 của Trường Đại học Công đoàn: Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

            Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công đoàn đã đạt được những thành tích và kết quả đáng tự hào:

1.      Về đào tạo

  Trường Đại học Công đoàn luôn chú trọng công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Trường đã tiến hành tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học công lập thành công và được công nhận Trường đạt chuẩn. 

- Năm 2023, lần thứ hai trường được vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Trường Đại học Công đoàn là một trong số ít trường đại học trong cả nước có 100% các CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng:

  - Năm 2021, Trường hoàn thành kiểm định chất lượng 100% chương trình đào tạo trình độ Đại học và được đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng tháng 5/2022. 

- Năm 2023, Trường tiếp tục hoàn thành khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng 100% chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ và được đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng tháng 5/2023.

- Đến tháng 3, năm 2024, Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho CTĐT trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực. 

Trường đã, đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trường đã phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn các tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mở các lớp đào tạo ngắn hạn Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn, đào tạo Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, đào tạo Nghiệp vụ Kế toán Công đoàn, đào tạo kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn, các lớp bồi dưỡng tập huấn theo chuyên đề, thu hút hàng vạn lượt người tham gia, góp phần vào việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ Công đoàn các cấp. Ngoài ra, Trường thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học để phối hợp, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ngắn hạn cho viên chức, người học của Trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ phục vụ phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Trường hiện có các ngành đào tạo sau:

- Đào tạo trình độ Đại học (13 ngành):

Quan hệ lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Bảo hộ lao động, Xã hội học, Công tác xã hội, Luật, Ngôn ngữ Anh, Du lịch, Việt Nam học, Kinh tế.

- Đào tạo trình độ Thạc sĩ (05 ngành):

Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học, Kế toán.

- Đào tạo trình độ tiến sỹ (01 ngành):

Quản trị nhân lực. 

Ngoài ra, Trường đã và đang đào tạo song ngành, bằng 2, vừa làm - vừa học, liên thông. 

Lưu lượng người học của Trường gần 10.000 người, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Song song với công tác đào tạo, trong điều kiện hội nhập và tự chủ đại học để không ngừng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu người học và xã hội, Trường luôn chú trọng công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng. Trường đã xây dựng hoàn thiện quy chế, quy định, chu trình, quy trình, tiêu chuẩn làm công cụ cho công tác quản lý, đánh giá hoạt động giảng dạy, làm việc, học tập của viên chức và người học. 

           2. Về nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Trường. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Trường đã xây dựng, ban hành hệ thống qui chế, quy trình, quy định có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ. Đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích viên chức, người học làm đề tài khoa học, viết bài, đăng tạp chí, hội thảo trong và quốc tế. Trường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về chương trình đào tạo, về những vấn đề cấp thiết trong thực tiễn đặt ra.

Trường đã, đang tham gia, hoàn thành nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Tổng Liên đoàn, cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố và tương đương; hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và hàng ngàn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các đề tài khoa học do Trường tiến hành nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao. Trường còn tham gia nhiều dự án với các tổ chức quốc tế như Liên minh Châu Âu, kết quả nghiên cứu đã đóng góp rất lớn vào hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trường đã tham gia nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn; Tham gia hội đồng tư vấn giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2015, Trường đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép xuất bản “Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công đoàn” có chỉ số ISSN. Đây là Tạp chí công bố các kết quả nghiên cứu của cán bộ, viên chức, người học Nhà trường và là nơi trao đổi học thuật giữa các chuyên gia, học giả các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Các bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cũng như nghiên cứu khoa học tại Trường, tạo cơ sở cho việc học tập, nâng cao trình độ, công nhận học hàm, học vị cho người học và cán bộ, viên chức Nhà trường.

Việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo được Trường chú trọng. Trường đã có nhiều giải pháp để động viên cán bộ, viên chức viết giáo trình, tài liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Trong những năm qua, Trường đã biên soạn, xuất bản được hàng trăm đầu sách, phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hàng năm, cán bộ, viên chức và người học Nhà trường công bố hàng trăm bài báo trên Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công đoàn và các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế.

         3. Về hoạt động đối ngoại

Trường duy trì công tác quản lý các đoàn ra và đoàn vào, công tác quản lý sinh viên nước ngoài. Trường đã thiết lập, duy trì mối quan hệ với một số đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn công tác, tìm hiểu và hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, nghiên cứu khoa học…

Hàng năm, Trường cử cán bộ, viên chức và người học đi dự Hội nghị, Hội thảo, tập huấn học tập kinh nghiệm tại các nước có quan hệ hợp tác và tiến hành trao đổi Đoàn với các đối tác và tại Trường. 

Những năm gần đây, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được Ban Lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chú trọng và phát triển với những bước tiến vượt bậc.  Trường đã, đang quan hệ hợp tác song phương với một số tổ chức: Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên bang Nga; Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc; Trường Đại học Quốc tế Belarus; Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Học viện Công nghệ Melbourne (Úc); Trường Đại học Bách khoa Philippines... Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thêm các mối quan hệ mới với các đối tác mới như Philippines, Hàn Quốc, Anh, Đài Loan, Thụy sĩ…

Hàng năm, Trường tiếp nhận hàng chục sinh viên, học viên Lào, Campuchia vào học trình độ đại học và sau đại học. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về Lý luận và Nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn Lào.

         4. Về đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động

Trường luôn ý thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nguồn nhân lực – đội ngũ trí thức quyết định sự thành bại của Trường. Trường chú trọng xây dựng kế hoạch, quy trình tuyển dụng, bồi dưỡng và đánh giá đội ngũ nhân sự rõ ràng. Tạo điều kiện nhân sự Nhà trường được phát triển chuyên môn, nghiệp vụ qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước. Trường chủ trương xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự trên hai tiêu chí: số lượng/tỷ lệ cân đối và năng lực, kinh nghiệm; chú trọng trẻ hóa đội ngũ, hạn chế tình trạng thiếu hụt đội ngũ kế thừa.

Hiện nay, tỷ lệ đội ngũ giảng viên có học vị thạc sĩ trở lên chiếm gần 100%, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, theo mục tiêu, sứ mệnh của Trường. Đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng trẻ hóa và được bồi dưỡng về trình độ và kỹ năng quản lý. Đặc biệt, Trường quan tâm xây dựng chế độ, có cơ chế chính sách đãi ngộ, thu hút, phát triển đội ngũ trí thức học vị, học hàm cao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường.

           5. Về công tác sinh viên

Trường xây dựng nền nếp phục vụ người học, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người học cũng như các điều kiện cần thiết khác giúp người học phát huy năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tham gia các hoạt động vì cộng đồng qua các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn thể mỹ, công tác xã hội, hoạt động ngoại khóa của Đoàn - Hội, các chương trình hoạt động của người học phong phú và đa dạng. Người học được cung cấp và hướng dẫn đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, các chế độ chính sách khi nhập học. Công tác an ninh trường học và ký túc xá của sinh viên được tăng cường. Hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên được tổ chức tốt, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp cao.

Nhà trường đang từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp, công tác phổ biến thông tin học vụ, sử dụng hiệu quả ý kiến phản hồi của sinh viên về mọi hoạt động của Trường, các hội nghị đối thoại với sinh viên, các buổi tọa đàm chia sẻ hoặc các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên sắp tốt nghiệp, công tác cố vấn học tập, công tác tuyên truyền của Đoàn - Hội…

           6. Về công tác cơ sở vật chất, thông tin tư liệu, tài chính

Tổng diện tích đất của toàn Trường hơn 27 ha (gồm cơ sở 1 tại Hà Nội và cơ sở 2 tại Hưng Yên). Qua từng thời kỳ, Nhà trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thêm các tòa giảng đường mới, các phòng học được trang bị thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu số lượng sinh viên tăng qua từng giai đoạn. Trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học đã đáp ứng nhu cầu cơ bản của giảng viên và người học. Ký túc xá đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu về chỗ ở cho người học. Khuôn viên, cây xanh được xây dựng và chăm sóc thường xuyên tạo cảnh quan môi trường sư phạm “xanh – sạch – đẹp”.

Thư viện Trường được đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ. Tăng cường cơ sở dữ liệu và tài liệu điện tử, tài liệu số hóa bên cạnh tài liệu truyền thống; tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn sử dụng thư viện; từng bước mở rộng diện tích, đổi mới cung cách phục vụ, ngày càng thu hút được bạn đọc đến Thư viện.

Công tác quản lý tài chính được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước tăng cường các nguồn tài chính để thực hiện sứ mệnh, mục tiêu, triết lý giáo dục của Trường.

Với những kết quả đạt được, Trường Đại học Công đoàn đã được Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và tổ chức khác tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

1. Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1980)

2. Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1991)

3. Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Trường (năm 2000)

4. Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2001)

5. Huân chương Lao động hạng Nhất của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (năm 2001)

6. Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2006)

7. Huân chương Lao động hạng Ba cho công tác thể dục thể thao (năm 2006)

8. Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn Trường (năm 2007)

9. Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ 2 (năm 2011)

10. Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2016).

11. Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2014)

12. Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2015)

13. Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2020)

14. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2014)

15. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2015)

16. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2016)

17. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2019)

18. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2020)

19. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2021)

20. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2023)

21. Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn viên chức Việt Nam (năm 2013)

22. Tập thể Lao động xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2013)

23. Tập thể Lao động xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2015)

24. Tập thể Lao động xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2017)

25. Tập thể Lao động xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2022)

26. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2003)

27. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2010)

28. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2012)

29. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2013)

30. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2014)

31. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2022)

32. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2022)

33. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2023)

34. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2004)

35. Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra TP Hà Nội (năm 2005)

36. Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (năm 2023)

37. Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt nam (năm 2023)

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


Tin liên quan
Top