Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1.  Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ: Phòng 301 nhà B, Trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

1.2. Số điện thoại: 0243.8517082

1.3. Email: khoallct.dhcd@gmail.com

2. Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Công đoàn tiền thân là đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng các môn Lý luận chính trị Trường Cán bộ Công đoàn Hoàng Quốc Việt. Qua nhiều lần đổi tên Trường, đến năm 1992 theo Quyết định 174-CT ngày 19 tháng 5 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trường Cao cấp Công đoàn đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn, theo đó, Bộ môn Mác - Lênin được thành lập. Ngày 13 tháng 2 năm 2003, Bộ môn Mác - Lênin đổi tên thành Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 8 năm 2009, Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đổi tên là Khoa Lý luận chính trị. Trải qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của Nhà trường, khoa Lý luận chính trị ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay, đội ngũ của Khoa gồm 21 cán bộ giảng viên, trong đó có 20 giảng viên và 01 giáo vụ Khoa.

Về trình độ chuyên môn: Khoa có 9 giảng viên học vị tiến sĩ, 11 giảng viên học vị thạc sĩ, 01 giảng viên cao cấp, 06 giảng viên chính.

Về trình độ lý luận chính trị: Khoa có 06 giảng viên trình độ cao cấp lý luận chính trị, 07 giảng viên trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Khoa Lý luận chính trị hiện đang đảm nhận 05 học phần: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cho tất cả các hệ đào tạo của Nhà trường.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên của Khoa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Khoa đã chủ trì, tham gia biên soạn 02 giáo trình, hàng chục cuốn sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công nhân lao động và nguồn nhân lực cho xã hội. Trong những năm gần đây, Khoa đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế…

Khoa được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao nhiệm vụ triển khai các Nghị quyết, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Nhà trường và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Đặc biệt, Khoa đã tổ chức bồi dưỡng đội tuyển sinh viên Nhà trường tham dự cuộc thi “Olimpic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức và đạt thứ hạng cao trong toàn quốc.

3. Chức năng, nhiệm vụ :

3.1. Chức năng

Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa và các chức năng khác theo phân công của Nhà trường.

3.2. Nhiệm vụ

Giảng dạy 05 học phần Lý luận chính trị cho sinh viên, học viên Nhà trường;

- Giảng dạy chương trình Giáo dục Quốc phòng & An ninh;

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hằng năm;       

- Giảng dạy chính trị đầu khóa cho sinh viên;

- Giảng dạy chính trị cho các lớp tìm hiểu về Đảng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

TRƯỞNG KHOA

TS.GVC Mai Thị Dung

Email: dungmt@dhcd.edu.vn

GIẢNG VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - TS.GVCC. Dương Thị Thanh Xuân

Email: xuandt@dhcd.edu.vn

 

TS. Nguyễn Hải Hoàng

Email: hoangnh@dhcd.edu.vn

 

TS.GVC. Đặng Thị Phương Duyên

Email: duyendtp@dhcd.edu.vn

TS.GVC. Lê Tố Anh

Email: anhlt@dhcd.edu.vn

TS.GVC. Lê Thị Thúy Nga

Email: lenga09@yahoo.com

TS. Phạm Phương Lan

Email: lanpp1976@dhcd.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Hiếu

Email: hieunt@dhcd.edu.vn

ThS.GVC. Đặng Xuân Giáp

Email: giapdx@dhcd.edu.vn

ThS Chu Thị Thanh Tâm

Email: tamctt@dhcd.edu.vn

ThS Nguyễn Công Đức

Email: ducnc@dhcd.edu.vn

ThS Bùi Thị Bích Thuận

Email: thuanbb@dhcd.edu.vn

ThNguyễn Thị Hương Mai

Email: mainth@dhcd.edu.vn

ThS Đào Thu Huyền

Email: thuhuyen0801@gmail.com

ThS Nguyễn Thị Huyền Trang

Email: trangnth@dhcd.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Hiền

Email: hiennt1@dhcd.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Tuyết Mai

Email: Maintt@dhcd.edu.vn

TS.GVC. Nguyễn Tiến Sơn

Emai: Sonnt@dhcd.edu.vn

ThS Trương Thị Xuân Hương

Email: Huongttx@dhcd.edu.vn

ThS Đinh Thị Phượng

Email: Phuongdt@dhcd.edu.vn

 

TS. Vũ Trà Giang

Email: Giangvt@dhcd.edu.vn

 

ThS.Tạ Thị Năm

Email: Namtt@dhcd.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

CN Nguyễn Thị Trà My

Email: Myntt@dhcd.edu.vn

5. Thành tích - khen thưởng

Khoa Lý luận chính trị có bề dày thành tích về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn. Một số giảng viên đã từng công tác tại Khoa theo yêu cầu công tác cán bộ của Nhà trường đã và đang đảm nhận những cương vị mới trong và ngoài Trường.

Hàng năm, Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp và sự phát triển chung của Nhà trường;

Tập thể Khoa đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nhà trường;

Nhiều giảng viên của Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và của Nhà trường.

6. Định hướng phát triển

          Nằm trong chiến lược xây dựng Trường Đại học Công đoàn thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực về công nhân - công đoàn, trong thời gian tới giảng viên Khoa Lý luận chính trị tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ, đổi mới phương pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, đặc biệt thực hiện công bố quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

 

ẢNH KHOA LLCT

 

Tin liên quan
Top