Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Thông tin liên hệ

1.1.Địa chỉ: Phòng 12, tầng 2 nhà B, Trường Đại học Công đoàn (Số 169 Tây Sơn,  quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)

1.2. Số điện thoại: 0243.8571703

1.3. Email: kqtkd@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

2.1. Mô tả tổng quan về Khoa

Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD), Trường Đại học Công đoàn (ĐHCĐ) được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 1992, trong bối cảnh Việt Nam phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Sự ra đời của Khoa QTKD đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Trường ĐHCĐ. Từ một trường đơn ngành đã trở thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế. Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo của Nhà trường, với sự năng động của mình, Khoa QTKD đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và đóng góp tích cực vào việc cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam và sự phát triển kinh tế đất nước. Cho đến nay, Khoa QTKD đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành với sự mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Chức năng: Khoa có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành, chuyên ngành đào tạo và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học các ngành, chuyên ngành đào tạo được Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ: Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên ngành đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các học phần được phân công trong chương trình đào tạo (CTĐT); xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong CTĐT, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác NCKH và phát triển công nghệ, phối hợp các bộ phận hướng dẫn sinh viên (SV) tham gia NCKH; hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và NCKH; quản lý toàn diện việc học tập, rèn luyện của SV; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV, công tác giáo vụ, cố vấn học tập và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Sứ mạng: Khoa QTKD có sứ mạng đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng, có khả năng khởi nghiệp, quản lý doanh nghiệp, thực hành nghề ở các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2.3. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân QTKD có hiểu biết sâu rộng về kinh tế - xã hội và quản lý; có kiến thức và kỹ năng tổng hợp, chuyên sâu về QTKD và điều hành doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và hội nhập; có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng lực nghiên cứu, giải quyết vấn đề và học tập ở trình độ cao hơn.

2.4. Tầm nhìn: Đến năm 2030, Khoa sẽ là cơ sở đào tạo có uy tín trong nước về đào tạo nhân lực Quản trị kinh doanh; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

2.5. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức

a) Về cơ cấu tổ chức:

TS. HÀ VĂN SỸ

Bí thư Chi bộ

Trưởng Khoa

SĐT: 0913.035.126

Email: syhv@dhcd.edu.vn

 

TS. NGUYỄN THỊ THANH QUÝ

Phó trưởng khoa

SĐT: 0977.771.102

Email: quyntt@dhcd.edu.vn

 

 

 

TS. ĐINH THỊ HẢI HẬU

Chi ủy viên, Tổ trưởng Công đoàn

SĐT: 0904.468.688   

Email: haudth@dhcd.edu.vn

 

ThS. ĐÀO MAI THẢO

Tổ phó Công đoàn

SĐT: 0961.438.893

Email: thaodm@dhcd.edu.vn

CN. PHẠM THỊ HẢI DUYÊN

Trợ lý Khoa

SĐT: 0866.981.890

Email: duyenpth@dhcd.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Cố vấn học tập

SĐT: 0904.268.599

Email: hienntt@dhcd.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY

Chủ nhiệm CLB Nhà quản trị tương lai (FMC)

SĐT: 037.831.6316

Email: thuyntp@dhcd.edu.vn

b) Về đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy khoa QTKD:

 

PGS.TS. LÊ MẠNH HÙNG

Hiệu Trưởng trường ĐH Công đoàn,

Phụ trách trực tiếp Khoa & SH chuyên môn

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị học
 • Quản trị xung đột và đàm phán
 • Quản trị thay đổi….

Email: hunglm@dhcd.edu.vn

TS. GVC. HÀ VĂN SỸ

Trưởng Khoa

Hướng nghiên cứu:

 • Bảo hiểm
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Quản trị xung đột và đàm phán…

Email: syhv@dhcd.edu.vn

TS. GVC. NGUYỄN THỊ THANH QUÝ

Phó trưởng khoa

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quản trị sản xuất và tác nghiệp…

Email: quyntt@dhcd.edu.vn

 

 

 

TS. ĐINH THỊ HẢI HẬU

Giảng viên chính

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị dự án
 • Ra quyết định kinh doanh…

Email: haudth@dhcd.edu.vn

 

TS. VŨ THỊ HÀ

Giảng viên chính

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị học
 • Ra quyết định kinh doanh…

Email: havt@dhcd.edu.vn

ThS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Giảng viên chính

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị chi phí
 • Quản trị chiến lược…

Email: hienntt@dhcd.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI

Giảng viên chính

Hướng nghiên cứu:

 • Marketing 
 • Quản trị thương mại và dịch vụ…

Email: thainth@dhcd.edu.vn

 

TS. TẠ MINH HÀ

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Marketing 
 • Khởi sự kinh doanh…

Email: hatm@dhcd.edu.vn

 

 

NCS. PHẠM HỒNG NHUNG

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Bảo hiểm 
 • Bảo hiểm xã hội
 • Quản trị rủi ro…

Email: hn2610@gmail.com

 

NCS. VŨ QUỲNH VÂN

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị hậu cần…

Email: quynhvanvu@gmail.com

 

ThS. TRẦN THANH HUYỀN

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Marketing 
 • Quản trị chiến lược…

Email: huyentt@dhcd.edu.vn

 

 

NCS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị doanh nghiệp…

Email: thuyntp@dhcd.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN HOÀI THU

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Marketing …

Email: thunh@dhcd.edu.vn

 

ThS. ĐÀO MAI THẢO

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị học…

Email: thaodm@dhcd.edu.vn

 

 

NCS. HÀ DIỆU LINH

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị hậu cần…

Email: linhhd@dhcd.edu.vn

 

NCS. NGUYỄN THỊ HẢI

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Kinh doanh XNK…

Email: haint1@dhcd.edu.vn

 

NCS. LÊ PHÚ KHÁNH

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị học…

Email: khanhlp@dhcd.edu.vn

 

 

ThS. PHẠM THỊ OANH

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Marketing …

Email: oanhpt@dhcd.edu.vn

 

ThS. ĐỖ THỊ MINH VÂN

Giảng viên 

Hướng nghiên cứu:

 • Kinh doanh quốc tế…

Email: vandtm@dhcd.edu.vn

 

TS. NGUYỄN HỒNG CẨM

Giảng viên kiêm nhiệm

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị rủi ro….

Email: camnt@dhcd.edu.vn

NCS. NGUYỄN KIM THANH

Giảng viên kiêm nhiệm

Hướng nghiên cứu:

 • Quản trị học
 • Quản trị doanh nghiệp…

Email: thanhnk @dhcd.edu.vn

Khoa QTKD đã tập hợp được một đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao (từ thạc sĩ trở lên), nhiệt tình, có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề nghiệp. Hiện nay, Khoa có 19 giảng viên cơ hữu và 01 chuyên viên với độ tuổi bình quân là: 35,8 tuổi. Trong đó:

- Số giảng viên đạt trình độ tiến sĩ là: 06 người (chiếm 31,5%)

- Số giảng viên đang làm nghiên cứu sinh là: 06 người (chiếm 31,5%)

- Số giảng viên chính là: 06 người (chiếm 31,5%)

2.6. Về Quy mô sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy: Đến 12/2022 là 1.908 SV.

2.7. Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD có thể khởi sự kinh doanh.

- Có thể đảm nhận được những công việc trong các bộ phận chức năng như: sản xuất, chiến lược, tài chính, nhân sự, marketing, kinh doanh, chất lượng, cung ứng,… trong các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.

- Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, học viện.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội…

 Sinh viên phấn đấu tốt sẽ trở thành các doanh nhân, nhà quản trị các cấp trong các tổ chức kinh tế.

2.8. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD có khả năng tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc học tập và nghiên cứu; có đủ năng lực tham gia chương trình đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ ngành QTKD và ngành khác thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý.

3. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QTKD

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QTKD có mã ngành 7.34.01.01 thuộc ngành đào tạo Kinh doanh (7.34.01), lĩnh vực đào tạo Kinh doanh và quản lý (7.34). Khoa bắt đầu tuyển sinh khoá 1 từ năm 1993. Chương trình đào tạo ngành QTKD được thực hiện trong 4 năm.

Qua các khoá đào tạo, Hội đồng khoa học ngành QTKD thường xuyên theo dõi, thăm dò lấy ý kiến chuyên gia, có phân tích đánh giá với quan điểm cải tiến, bổ sung chương trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng. Đặc biệt là tăng cường hiểu biết kiến thức thực tế của sinh viên QTKD trong tương lai, chương trình đào tạo luôn cập nhật kiến thức mới, thời lượng thực hành, kiến tập, thực tập tại cơ sở của SV dần được bổ sung. Đồng thời được sự quan tâm và ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Giám hiệu Trường cùng các đơn vị, Khoa đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ đề ra, quy mô và chất lượng đào tạo ngành QTKD ngày càng được nâng cao.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạoKhoa QTKD đã đào tạo khoảng 16.000 cử nhân QTKD và 300 thạc sĩ có chất lượng cao cho xã hội. Hiện nay, Khoa đang đảm trách đào tạo ngành QTKD bậc đại học với quy mô 1.908 sinh viên hệ đại học chính quy và 60 học viên cao học. 

Khoa đã xây dựng đề án CTĐT chất lượng cao ngành QTKD và tuyển sinh 2 lớp chính quy năm 2022. Từ khi thành lập đến nay, Khoa QTKD luôn tích cực hoàn thiện và đổi mới nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.

4.2. Thực hiện nhiệm vụ NCKHKhoa là một trong những khoa hàng đầu về kết quả NCKH trong Trường. Kết quả NCKH của Khoa giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Khoa và Trường.

Trong 5 năm gần đây, giảng viên trong khoa đã chủ trì 01 đề tài NCKH cấp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, 05 đề tài NCKH cấp cơ sở; là thành viên 13 đề tài cấp Bộ/Tỉnh, biên soạn 15 cuốn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo; công bố 04 bài báo ISI/SCOPUS, 70 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước, 21 báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo quốc tế.

Công tác NCKH của sinh viên cũng được chú trọng. Trong 5 năm qua, Khoa có 105 đề tài NCKH của sinh viên với hơn 400 sinh viên tham gia NCKH (tỷ lệ từ 5 - 10% sinh viên tham gia NCKH tùy từng năm). Trong số các đề tài NCKH sinh viên được lựa chọn tham gia Hội nghị khoa học cấp cao có 98 báo cáo khoa học được nghiệm thu và đạt giải NCKH của sinh viên cấp trường.

Tháng 10/2022, Khoa đã tổ chức thành công Hội thảo quốc gia với chủ đề "Đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số và thích ứng biến đổi".

4.3. Về thi đua khen thưởng: Trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, Khoa QTKD đã đạt được một số thành tích sau:

Chi bộ: Nhiều năm liền Chi bộ đạt danh hiệu: “Trong sạch, vững mạnh” và được Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen.

Chuyên môn: Nhiều năm liền Khoa đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” và đã vinh dự được 04 lần tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”; “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế góp phần xây dựng trường vững mạnh” và “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và kiểm định chương trình Đại học”.

Tổ Công đoàn: Được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Nhà trường do “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Câu lạc bộ Nhà Quản trị tương lai (FMC): Được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn Trường ĐHCĐ do: “Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối các trường Đại học- cao đẳng”.

Cá nhân: Nhiều viên chức được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn (01 đồng chí) và đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ…

4.4. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa QTKD luôn chú trọng đến đảm bảo chất lượng giáo dục, do đó khi rà soát, chỉnh sửa CTĐT, Khoa QTKD đã thiết kế và xây dựng CTĐT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình triển khai CTĐT, để nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, sau mỗi học kỳ của năm học, Khoa đã phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng của Trường lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của sinh viên đối với GV giảng dạy, kết quả khảo sát từ SV là cơ hội để mỗi giảng viên tự phấn đấu và rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Để không ngừng nâng cao chất lượng, Khoa QTKD đã triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng của Khoa như: Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí lại khu vực phòng thực hành; Rà soát các CTĐT, đảm bảo không bị trùng lặp mã học phần, nội dung học phần… giữa các hệ đào tạo; Xác định phù hợp tỷ lệ điểm thành phần, có tính đến điểm chuyên cần; số tín chỉ của CTĐT phù hợp với văn bằng; Rà soát đề cương chi tiết các học phần, cập nhật tài liệu học tập; Tổ chức tập huấn về công tác cố vấn học tập (CVHT); Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, hàng quý tổ chức các buổi họp giao ban công tác SV với thành phần tham gia họp là chủ nhiệm lớp và CVHT; Tiếp tục triển khai các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng giáo dục, với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức đào tạo và quản lý chương trình, Khoa QTKD đã thực hiện tự đánh giá CTĐT đại học chính quy ngành QTKD và đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT. 

Ngày 19/5/2022, Khoa QTKD đã được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành QTKD trình độ Đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

 4.5. Các hoạt động hỗ trợ người học

Khoa luôn quan tâm đến xây dựng môi trường để sinh viên, học viên chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình học và tự học. Khoa có các bộ phận giáo vụ, Giáo viên chủ nhiệm, CVHT, cùng với Chi đoàn, Chi hội sinh viên, Câu lạc bộ Nhà Quản trị tương lai luôn đồng hành và hỗ trợ các sinh viên, học viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của mình để hoàn thiện cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng khác.

          Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ sinh viên với các doanh nghiệp, các Hiệp hội nghề nghiệp để sinh viên mới vào trường có được những định hướng nghề nghiệp phù hợp, sinh viên sắp tốt nghiệp có được các cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế Trường. Ngoài học bổng của Trường, sinh viên của Khoa còn có nhiều cơ hội nhận học bổng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Với môi trường giáo dục, đào tạo có tương tác, kết hợp với ứng dụng thực tế người học đã được phát huy tối đa tính sáng tạo, hiểu biết và kỹ năng của mình trong quá trình đào tạo để đạt được những thành công sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên trao đổi với các nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh CTĐT phù hợp với thực tiễn.

5. Một số hình ảnh về hoạt động của khoa.

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top