Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA DU LỊCH


 

KHOA DU LỊCH

1. Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ: Phòng 202, 204 - nhà B - Đại học Công đoàn - 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

1.2. Email: kdulich@dhcd.edu.vn  

1.3. Hotline: 0965.896.252

1.4. Fanpage: https://www.facebook.com/khoadulich.dhcd     

2. Giới thiệu

2.1. Lịch sử của Khoa

Khoa Du lịch được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định thành lập Khoa, số 22/ NQ-HĐTĐHCĐ do Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn, TS. Lê Cao Thắng ký ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

Ngày 1/12/2021, Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn đã ký Quyết định số: 1094 và 1095/QĐ-ĐHCĐ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng và Phó trưởng Khoa Du lịch cho TS. Lê Đình Tân và PGS.TS Lê Văn Tấn.

Ngay sau khi Khoa được thành lập và có các Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, lãnh đạo Khoa đã tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, điều chuyển nhân sự; tham vấn chuyên gia, các nhà khoa học về việc mở mã ngành đào tạo cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển.

2.2. Sứ mệnh: 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ), nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

2.3. Mục tiêu giáo dục: 

        Đào tạo cử nhân Du lịch, cử nhân Việt Nam học (định hướng Du lịch) có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có kỹ năng tư duy sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch; có trách nhiệm với nghề nghiệp, môi trường và xã hội; thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

2.4 Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên 

a) Về cơ cấu tổ chức:

Các bộ phận

Họ và tên

SĐT/Email

Hình ảnh

1. Chi bộ Đảng

Bí thư Chi bộ

TS. Lê Tân

tanld@dhcd.edu.vn

 

2. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa

TS. Lê Tân

tanld@dhcd.edu.vn

 

Phó trưởng khoa

PGS. TS. GVCC

Lê Văn Tấn 

tanlv@dhcd.edu.vn

3. Tổ Công đoàn

Tổ trưởng

TS Hà Anh Tuấn

tuanha@dhcd.edu.vn

4.  Đội ngũ giảng viên

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Huệ

huent1@dhcd.edu.vn

Giảng viên

TS. Hà Anh Tuấn

tuanha@dhcd.edu.vn

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Hưởng

huongqhld@dhcd.edu.vn

Giảng viên

TS. Vũ Thị Nga

ngavt@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

hangntt@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Trần Thị Hiên

hientt@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Trịnh Thị Thuyết

thuyettt@dhcd.edu.vn

Giảng viên

TS. Trịnh Đình Uyên

uyentd@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Trần Huy Cường

cuongth@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Vương Hồng Ngọc

ngocvh@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Chung Thùy Linh

linhct@dhcd.edu.vn

Giảng viên

TS. Bùi Đoan Trang

trangbd@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

vananhnt@dhcd.edu.vn

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đức Tuấn

tuannd@dhcd.edu.vn

Giảng viên

TS. Trương Thị Như Nguyệt

nguyetttn@dhcd.edu.vn

5. Giáo vụ khoa

Trần Thùy Linh

linhtt@dhcd.edu.vn

6. Cố vấn học tập

ThS. Trần Thị Hiên

hientt@dhcd.edu.vn

 

b) Về đội ngũ giảng viên:

Tổng số cán bộ của Khoa hiện nay là 18: Trong đó có 17 giảng viên, 01 giáo vụ; bao gồm 01 Phó giáo sư, 08 tiến sĩ; số giảng viên đạt trình độ thạc sỹ, đang làm NCS trong và ngoài nước là: 08.

3. Đào tạo

Hiện nay, Khoa đang tổ chức tuyển sinh và đào tạo 02 mã ngành là Du lịch (định hướng Quản trị nhà hàng và khách sạn; định hướng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; định hướng Truyền thông và tổ chức sự kiện) và Việt Nam học (định hướng Du lịch; định hướng Quản lý văn hóa, du lịch).

3.1. Mã ngành Việt Nam học (định hướng Du lịch; định hướng Quản lý văn hóa, du lịch)

- Trình độ đào tạo: Cử nhân

- Mã số: 7310630

- Tổ hợp môn xét tuyển: 

+ Khối C00: Văn, Sử, Địa

+ Khối D01: Toán, Văn, Anh

+ Khối D14: Văn, Sử, Anh

+ Khối D15: Văn, Địa, Anh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 120.

- Phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo kết quả thi THPT; xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

- Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Việt Nam học (định hướng du lịch; định hướng Quản lý văn hóa, du lịch):

CTĐT ngành Việt Nam học (định hướng Du lịch) bao gồm 128 tín chỉ (chưa bao gồm phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh) 

            - Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                       128 tín chỉ

            - Kiến thức giáo duc đại cương:                      38 tín chỉ

            - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:               90 tín chỉ;

Trong đó:

+ Kiến thức cơ sở ngành:                         24 tín chỉ

+ Kiến thức ngành:                                  56 tín chỉ

+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp:        10 tín chỉ

3.2 Mã ngành Du lịch (định hướng Quản trị nhà hàng và khách sạn, định hướng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, định hướng Truyền thông và tổ chức sự kiện) 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân

- Mã số: 7810101

- Tổ hợp môn xét tuyển: 

+ Khối C00: Văn, Sử, Địa

+ Khối D01: Toán, Văn, Anh

+ Khối D14: Văn, Sử, Anh

+ Khối D15: Văn, Địa, Anh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

- Phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo kết quả thi THPT; xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

- Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch:

CTĐT ngành Du lịch bao gồm 128 tín chỉ (chưa bao gồm phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh) 

            - Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                       128 tín chỉ

            - Kiến thức giáo duc đại cương:                      38 tín chỉ

            - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:               90 tín chỉ;

Trong đó:

+ Kiến thức chung :                                 24 tín chỉ

+ Kiến thức chuyên ngành:                      56 tín chỉ

+ Thực tập và khóa luận tốt nghiệp:        10 tín chỉ

3.3 Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại những vị trí việc làm sau đây:

- Làm quản lý các hoạt động văn hóa, du lịch;

- Khởi sự kinh doanh, tự kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

- Làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, các đại lý lữ hành…

- Làm việc tại các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, các doanh nghiệp kinh doanh ngành vận tải, các khu vui chơi giải trí;

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu (Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực du lịch ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng. Giáo viên/giảng viên giảng dạy các môn học thuộc ngành du lịch tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề);

- Làm việc tại các dự án du lịch cộng đồng, dự án phi chính phủ…

- Sinh viên khi đáp ứng đủ kinh nghiệm nghề nghiệp có thể làm việc ở vị trí quản lý bộ phận trong doanh nghiệp, từng bước phát triển ở vị trí quản lý cao cấp.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học năm học 2022 – 2023; tuyển sinh và đào tạo cử nhân ngành Du lịch năm học 2024-2025. 

4.2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH:

Các giảng viên tham gia nhiều đề tài NCKH ở cấp Nhà nước; tham gia và chủ trì các đề tài cấp Bộ, các dự án nghiên cứu, triển khai (R&D) cấp tỉnh; tham gia tư vấn, cung cấp giải pháp và giảng dạy về du lịch và quản trị, văn hóa doanh nghiệp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước; công bố nhiều bài báo khoa học liên quan lĩnh vực du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trên các tạp chí trong nước, quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước…

Trong năm 2022 và 2023, Khoa Du lịch đã phối hợp tổ chức và tổ chức 03 Hội thảo khoa học: “Chiến lược đại dương xanh trong phát triển du lịch”, “Quản trị dịch vụ VIP trong du lịch”, “Kỹ năng tạo động lực cho người học của giảng viên khoa du lịch”.   

Hiện nay, Khoa đã và đang chủ trì biên soạn một số giáo trình, tập bài giảng phục vụ cho công tác giảng dạy như: Giáo trình “Văn học Việt Nam” dành cho sinh viên khoa Du lịch (đã nghiệm thu, chờ xuất bản), Tập bài giảng “Điểm, tuyến du lịch Việt Nam” (đã nghiệm thu), Tập bài giảng “Quản trị đa văn hóa” (đã nghiệm thu), Giáo trình “Du lịch văn hóa” (đã có quyết định hội đồng nghiệm thu, chờ nghiệm thu)…          

4.3 Các hoạt động hỗ trợ người học

Để hiện thực hóa những kiến thức lý thuyết đã học trên giảng đường, Câu lạc bộ Du lịch trực thuộc khoa Du lịch đã chính thức được ra mắt vào ngày 28/3/2023. Câu lạc bộ hứa hẹn là sân chơi cho các bạn sinh viên đam mê du lịch phát huy khả năng bản thân, trao đổi, rèn luyện kỹ năng thực tiễn, đáp ứng sứ mệnh học đi đôi với hành, góp phần nâng cao chất lượng học tập. Câu lạc bộ Du lịch còn là cầu nối hiệu quả giữa trường đại học, các tổ chức doanh nghiệp với sinh viên.

Đến với CLB Du lịch trường Đại học Công đoàn, các thành viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực du lịch thông qua một chuỗi các hoạt động đầy sáng tạo, hấp dẫn và vô cùng thú vị như: trải nghiệm thực tế đến các địa điểm du lịch, văn hóa, lịch sử; tọa đàm với chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế. Đặc biệt, thành viên của Câu lạc bộ sẽ được tiếp cận với những cơ hội tuyển dụng đến từ các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín.  

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động tự học, thực hành trên lớp, thực hành tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch lữ hành, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành, khoa Du lịch hướng đến việc trang bị kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng với mục đích là ngay từ năm thứ 1, sinh viên của Khoa đã có thể tìm kiếm được các công việc liên quan đến việc thực hành nghề nghiệp.

5. Định hướng phát triển

Trong giai đoạn 2021-2030, định hướng phát triển của Khoa là:

- Mở 02 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là: Du lịch học và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Mở 01 mã ngành đào tạo tiến sĩ là: Du lịch học.

- Củng cố tổ chức, hoàn thiện bộ máy, phát triển đội ngũ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đến năm 2030, tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trên 70%.

- Xây dựng Khoa Du lịch, Trường Đại học Công đoàn trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của cả nước về đào tạo du lịch, lữ hành, quản trị khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện.

6. Một số hình ảnh hoạt động của Khoa


 

Tin liên quan
Top