Tin Khác

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN

KHỎI DANH SÁCH SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

 STT

NĂM HỌC

GHI CHÚ

1

2015 - 2016

Xem ở đây

2

2016 - 2017

Xem ở đây 

3

2017 - 2018

Xem ở đây

4

2018 - 2019

Xem ở đây

5

2019 - 2020

Xem ở đây

6

2020 - 2021

Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top