Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2024

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH DU LỊCH 2024

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2024

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN VÀ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ MELBOURNE (ÚC) TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG TUYỂN SINH CHO SINH VIÊN

Chiều ngày 18/10/2023 Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Học viện Công nghệ Melbourne (Úc) tổ chức chương trình định hướng tuyển sinh cho sinh viên tại Hội trường A. Đây là một sự kiện quan trọng giúp các bạn sinh viên có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện đến từ Úc.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2023-2024

Xem tiếp...

Top