Tin Khác

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA NGOẠI NGỮ 

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Phòng 203 tầng 2 nhà B, Trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn - Đống Đa, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.3.8574148 

- Email:  k.ngoaingu@dhcd.edu.vn  

2. Giới thiệu

2.1. Mô tả tổng quan về Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ tiền thân là Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công đoàn, thành lập ngày 01/01/1998 và được nâng cấp thành Khoa Ngoại ngữ theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 06/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Công đoàn.

Khoa có chức năng và nhiệm vụ chính là giảng dạy các học phần tiếng Anh cho người học của Trường Đại học Công đoàn ở các trình độ đại học và sau đại học, đảm bảo chuẩn đầu ra theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở hai cấp học trên. Khoa  không ngừng đẩy mạnh phát triển và xây dựng đội ngũ giảng viên có tính chuyên nghiệp cao, không chỉ giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mà còn tâm huyết, có tinh thần cống hiến đóng góp cho sự phát triển chung của Nhà trường.

Từ năm học 2022-2023, Khoa Ngoại ngữ đào tạo trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại. 

2.2. Sứ mệnh:

 Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ cử nhân, thạc sĩ) có trình độ Ngoại ngữ cao, có hiểu biết đa dạng về văn hoá- xã hội. Đồng thời đảm bảo điều kiện đầu ra về Ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Công đoàn. Khoa tập trung xây dựng ý thức tự học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng mềm như thuyết trình, tư duy phản biện, phân tích giải quyết vấn đề cho sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2.3. Mục tiêu đào tạo

-  Đáp ứng đa dạng các nhu cầu về Ngoại ngữ trong xu thế hội nhập, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, lấy chất lượng đào tạo là thế mạnh và là công cụ để khẳng định thương hiệu và đẳng cấp của Nhà trường;

- Lấy người học làm trung tâm trong mọi hoạt động của Nhà trường, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để người học học tập, rèn luyện, nghiên cứu đạt kết quả cao;

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu cốt lõi và là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển.

2.4. Tầm nhìn đến năm 2030:

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn khẳng định trong tương lai sẽ trở thương hiệu đào tạo uy tín, chất lượng và đẳng cấp về Ngoại ngữ, biên- phiên dịch, …

2.5. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

a) Về cơ cấu tổ chức:

1. Chi bộ Đảng

Bí thư

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

0912.084.666

huongntt@dhcd.edu.vn

Phó Bí thư

TS. Nguyễn Thị Thư

0982.201.102

thunt@dhcd.edu.vn

Chi ủy viên

TS. Ngô Thị Thanh Vân

0916.916.628

vanntt@dhcd.edu.vn

2. Lãnh đạo Khoa

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

0912.084.666

huongntt@dhcd.edu.vn

3. Tổ Công đoàn

Tổ trưởng

TS. Ngô Thị Thanh Vân

0916.916.628

vanntt@dhcd.edu.vn

Tổ phó

ThS. Phạm Phương Lan

0987.837.309

lanpp@dhcd.edu.vn

4. Giáo vụ khoa 

CN. Trần Hà Thi

0976.932.389

thith@dhcd.edu.vn

       

b) Về đội ngũ giảng viên giảng dạy:

1.  Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

SĐT: 0912.084.666

 Email: huongntt@dhcd.edu.vn

 1. GVC: TS. Nguyễn Thị Thư 

SĐT: 0982.201.102

Email: thunt@dhcd.edu.vn 

3. GV: TS. Ngô Thị Thanh Vân      

SĐT: 0916.916.628

 Email: vanntt@dhcd.edu.vn


 1.  GV: Ths. Phạm Phương Lan 

SĐT: 0987.837.309

 Email: lanpp@dhcd.edu.vn 


 1. GVCC: TS. Nguyễn Thu Hà

SĐT: 0983.677.671

Email: thuha@dhcd.edu.vn


 1. GVC: Ths. Ngô Cẩm Bình

SĐT: 0915.667.088

Email: binhnc@dhcd.edu.vn


 1. GVC: Ths. Nguyễn Thị Hiền Hương               

SĐT: 085.579.9669

 Email: huongnth@dhcd.edu.vn


 1. GV: Ths. Nguyễn Thị Việt Phương               

SĐT: 0982.327.186

 Email: phuongntv@dhcd.edu.vn

9. GV: Ths. Đinh Thị Lan   

SĐT: 0984.094.136

Email: landt@dhcd.edu.vn

GV: Ths. Phạm Thị Hương              

SĐT: 0946.518.666

 Email: huongpt@dhcd.edu.vn


 1.   GV: Ths. Nguyễn Thị Phương Liên             

SĐT:0979.313.723

 Email: lienntp2007@dhcd.edu.vn


 1.  GV: Ths. Nguyễn Quỳnh Anh              

SĐT: 0983.462.905

Email: anhnq@dhcd.edu.vn


 1.  GV: Ths. Mai Thị Tình              

SĐT: 0398.999.498

Email: tinhmt@dhcd.edu.vn


 1.  GV: Ths. Nguyễn An Giang              

SĐT: 0989.319.500

 Email: giangna@dhcd.edu.vn


 1.   GV: Ths. Trịnh Thị Thanh Thuỷ             

SĐT: 0387.443.475

Email: thuyntt@dhcd.edu.vn


 1.  GV: Ths. Nguyễn Thuỳ Thương              

SĐT: 0934.447.798

 Email: thuongntt@dhcd.edu.vn

 1.   GV: TS. Lý Thị Thu Nga    

(Giáo viên chủ nhiệm) 

SĐT: 0982752358

 Email: ngaltt1@dhcd.edu.vn

 1.   GVC: TS. Đỗ Thị Thuý Vân

SĐT:0988845939

 Email: vandtt@dhcd.edu.vn

 1.   GV: Ths. Phạm Thanh Xuyến 

SĐT: 0984805336

Email: xuyenpt@dhcd.edu.vn

 1. GV: Ths. Nguyễn Thuỳ Linh

SĐT:0965293311

Email: linhnt@dhcd.edu.vn


 1.   TG: Học viên cao học- Nguyễn Thị Kiều Anh

SĐT: 0973.538.325

 Email: anhntk@dhcd.edu.vn

 1. GVụ: CN. Trần Hà Thi

 SĐT: 0976.932.389

Email: thith@dhcd.edu.vn 

Khoa Ngoại ngữ hiện nay có 23 viên chức gồm 22 giảng viên và 01 giáo vụ.  Khoa là một đơn vị vững mạnh về chuyên môn với 100% giảng viên có học vị từ thạc sỹ trở lên. Ban đầu với 5 giảng viên, trải qua hơn 20 năm, đến nay Khoa Ngoại ngữ đã có 23 giảng viên, trong đó có 6 tiến sỹ và 16 thạc sỹ. Các giảng viên của Khoa đều được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp các trường đại học sư phạm ngoại ngữ và đại học ngoại ngữ, hoàn thành chương trình khóa học lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, phương pháp giảng dạy tích cực, có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng. 

2. Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh- chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh bao gồm 128 tín chỉ

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:  128 tín chỉ

Kiến thức đại cương: 30 tín chỉ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 98 tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở ngành: 67 tín chỉ

+ Kiến thức ngành: 21 tín chỉ

+ Thực tập và khoa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

2.1 Về kiến thức:

-  Hiểu nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức cơ bản về Công đoànViệt Nam, kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng phù hợp với ngành được đào tạo và các văn bản luật để áp dụng trong công việc và cuộc sống.

- Hiểu được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh, áp dụng được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh trong quá trình giao tiếp, và phục vụ công tác thực tiễn cũng như để học các chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước.  Sử dụng Ngôn ngữ Anh đạt cấp độ 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương C1 theo khung CEFR.

- Áp dụng được kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội Anh, Mỹ và một số nước nói tiếng Anh vào các tình huống giao tiếp ngôn ngữ thực tế và hiểu được các giao thoa văn hoá.

- Áp dụng được các kiến thức cơ bản của tiếng Anh vào các chủ đề và tình huốngliên quan đến chuyên ngành tiếng Anh thương mại.

2.2 Về kỹ năng:

- Hiểu nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp để làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế về giảng dạy tiếng Anh, biên – phiên dịch, thương mại, kinh doanh và xã hội. Vận dụng kiến thức đã học để tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo chuyên ngành cao hơn hoặc các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu.  Có khả năng lập luận và tư duy phản biện khi phân tích giải quyết các vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.  Có các kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Đạt chuẩn đầu ra bậc 5 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 Khung Năng lực Châu Âu đối với ngoại ngữ Anh.  Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng của tiếng Anh (nghe, nói đọc viết) trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

- Sử dụng được các kỹ năng biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh để dịch các thể loại văn bản khác nhau; năng lực phiên dịch đuổi, dịch hội nghị Anh-Việt, Việt-Anh ở mức cơ bản.  Sử dụng được các kỹ năng biên-phiên dịch theo nhóm.

-  Ứng dụng các kỹ năng mềm như kỹ năng chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, kỹ năng thuyết trình, đàm phán, tư duy phản biện, … để giải quyết các công việc chuyên môn liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh.

-  Sử dụng ngoại ngữ 2 đạt chuẩn bậc 3 theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Sử dụng thành thạo kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế.

2.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp:

- Có năng lực tự chủ về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Có đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy chế làm việc của doanh nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, thái độ tích cực trong công việc, hợp tác với đồng nghiệp, chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại những vị trí việc làm sau:

 

 


   
- Làm việc trong các dự án của các tổ chức phi chính phủ, nhà nước liên kết với nước ngoài,..

- Làm công tác giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm đào tạo, trường học, cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.


- Làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và phát triển (Nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực ngôn ngữ ở các Viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu của các bộ ngành). 

 

- Làm công tác biên dịch, phiên dịch cho các công ty trong (ngoài) nước về lĩnh vực kinh tế, ngoại giao,..

 

- Làm việc tại các văn phòng cơ quan, tập đoàn đa quốc gia khi đủ kinh nghiệm và kĩ năng về lĩnh vực kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu.

 

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo

Các giảng viên của Khoa luôn tìm các phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng để giúp sinh viên đạt được kết quả cao nhất. Qua bài giảng của mình, giảng viên giúp sinh viên làm quen với việc kết hợp chuyên môn của mình với tiếng Anh để bổ trợ kiến thức cho nhau.

Hằng năm Khoa tổ chức dự giờ tất cả các giảng viên có nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhiều giảng viên của Khoa được đánh giá là giảng viên giỏi.

 

 Khoa Ngoại ngữ bắt đầu tuyển sinh và đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương maị, và chuẩn bị chào đón tân sinh viên khoá đầu tiên vào năm học 2022-2023. 

4.2. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Song song với công tác giảng dạy, Khoa rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giảng viên. Hằng năm, các giảng viên trong Khoa đều tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đăng ký và thực hiện 1-2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nội dung của các đề tài tập trung vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần tiếng Anh phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Các đề tài đều được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, và đạt kết quả cao khi nghiệm thu.

Ngoài ra, nhiều giảng viên trong Khoa có bài báo và công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín ở trong và ngoài nước cũng như báo cáo khoa học tại các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia.

 

Đến năm học 2020 - 2021 Khoa Ngoại ngữ đã chủ trì biên soạn, nghiệm thu, xuất bản và đưa vào phục vụ giảng dạy nhiều giáo trình và tài liệu, có thể kể đến:  

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Bảo hộ lao động (2013);

   Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế (quyển 1, 2) (2015).

    Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học và Công tác xã hội (quyển 1, 2) (2019).

   Tập bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Luật. 

   Hiện Khoa đang tiếp tục triển khai biên soạn một số tài liệu học tập khác phục vụ cho việc giảng dạy các học phần tiếng Anh cơ bản.

Cùng với việc nghiên cứu, Khoa còn tham gia các hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia tập huấn tại Trung tâm đào tạo của Singapore, Smartcom, Tổ chức Giáo dục quốc tế Apollo.

4.3. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Trong quá trình giảng dạy, Khoa luôn chú trọng đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa đã tham gia thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thiết kế và xây dựng đề cương chi tiết các học phần.

Sau khi kết thúc mỗi học phần giảng dạy, Khoa đều phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của sinh viên đối với giảng viên đứng lớp. Kết quả khảo sát thu được trở thành căn cứ để Khoa và các giảng viên điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng người học; đồng thời cũng là cơ hội để mỗi giảng viên tự phấn đấu và rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Khoa luôn quan tâm đến xây dựng môi trường thuận lợi để người học chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình học và tự học. 

Gần đây với xu thế hội nhập và phát triển, được sự nhất trí ủng hộ của Nhà trường, Khoa đã phối hợp các các bộ phận hữu quan trong Trường tổ chức thi phân loại đầu vào tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất, dựa vào kết quả phân loại này để xếp lớp và áp dụng chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các học phần tiếng Anh. Khoa đã hoàn thành Đề cương chi tiết cho tất cả các học phần tiếng Anh.

Khoa Ngoại ngữ cũng tiên phong trong việc xây dựng ngân hàng đề thi, tổ chức thi trên máy và áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh, bước đầu triển khai giảng dạy theo định hướng chuẩn đầu ra TOEIC 500.

4.4. Thành thích, khen thưởng

Trong những năm vừa qua, Khoa Ngoại ngữ đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

-  Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Tổ công đoàn Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011.

-  Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Tổ Công đoàn Bộ môn Ngoại ngữ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013.

-  Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Bộ môn Ngoại ngữ Trường đại học Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014.

-  Giấy khen của Hiệu trưởng Trường đại học Công Đoàn Việt Nam;

- Bằng khen, Giấy khen các cấp cho cán bộ, giảng viên trong Khoa. Tập thể Khoa nhiều năm liền được Nhà trường công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc.

 5. Một số hình ảnh về Khoa: 

 

 


 

Tin liên quan
Top