Tin Khác

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 THÔNG TIN CHÍNH THỨC

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

NGHỊ QUYẾT ĐHCD TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Xem ở đây

2

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023-2028

Xem ở đây

3

DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2022-2024

Xem ở đây

4

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Xem ở đây

5

DANH SÁCH UB KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2023-2028

Xem ở đây


 

Tin liên quan
Top