Tin Khác

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1. Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 Nhà G, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

1.2. Số điện thoại: 04.38574146

1.3. Email: bmtdqs@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung 

 Bộ môn GDTC trường Đại học Công đoàn được thành lập từ năm 1998 và trực thuộc Hiệu trưởng. Đến nay Bộ môn GDTC đã có 18 năm phát triển và trưởng thành.

Hiện nay bộ môn GDTC có 10 giảng viên. Bộ môn có chức năng, nhiệm vụ: Giảng dạy môn học Giáo dục thể chất

Với lòng nhiệt tình, say mê công tác của các cán bộ giảng viên trong bộ môn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào TDTT trong trường, thành phố và của Bộ Giáo dục và đào tạo với nhiều thành tích, huy chương của cá nhân và tập thể (sinh viên), góp phần vào những thành tích về thể dục – thể thao của toàn trường. Cụ thể: Nhà trường được thành phố tặng danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về TDTT (35 năm liên tục); Năm 2001 Nhà trường được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 về TDTT; Năm 2005 được bộ giáo dục và đào tạo đánh giá và công nhận là trường mẫu mực trong công tác TDTT và giáo dục thể chất; Năm 2007 đạt huy chương bạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc HT mobile ….

Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên bộ môn GDTC đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh công tác TDTT trong nhà trường, tuyên truyền, phát động phong trào tập luyện TT ngoại khóa, rèn luyện thân thể trong sinh viên một cách rộng rãi. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy ngày càng nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên.

Hiện nay, bộ môn đang đảm nhiệm các học phần: Chạy 100m, chạy cự ly trung bình, thể dục nhịp điệu (nữ) + Võ (nam), Tự chọn (cầu lông, bóng chuyền)

        3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

 

PHÓ TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Tô Thị Việt Châu

Email: chautv@dhcd.edu.vn

CÁC GIẢNG VIÊN

Tiến sĩ: Mai Thị Thu Hà

Email: hamtt@dhcd.edu.vn

Thạc sĩ: Đỗ An Lực

Email: lucda@dhcd.edu.vn

Thạc sĩ: Nguyễn Văn Phát

Email: phatnv@dhcd.edu.vn

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Phương Thảo

Email: thaontp@dhcd.edu.vn

Thạc sĩ: Đặng Văn Khai

Email: khaidv@dhcd.edu.vn

Thạc sĩ: Hoàng Thị Định

Email: dinhht@dhcd.edu.vn

Thạc sĩ: Hoàng Văn Chỉnh

Email: chinhhv@dhcd.edu.vn

Thạc sỹ: Nguyễn Hữu Thành

Email: thanhnh@dhcd.edu.vn

Thạc sỹ: Bùi Quang Vinh

Email: vinhbq@dhcd.edu.vn

 

Ths Tô Thái Hà

email: hatt@dhcd.edu.vn

 

Ths Phạm Xuân Tín

email: hatt@dhcd.edu.vn

 

     4. Chức năng, nhiệm vụ (Theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn).

4.1. Chức năng, nhiệm vụ: Giảng dạy môn học Giáo dục thể chất.

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hàng năm các giảng viên trong Bộ môn tham gia nghiên cứu khoa học, viết sách và viết bài đăng các tạp chí khoa học.

6. Hoạt động đoàn thể

- Chuyên môn phối hợp với tổ Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn trường và Nhà trường phát động.

- Bộ môn phối hợp với Công đoàn trường tổ chức các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm do Công đoàn trường và Nhà trường phát động.

7. Thành tích – khen thưởng: Với lòng nhiệt tình, say mê công tác của các cán bộ giảng viên trong bộ môn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào TDTT trong trường, thành phố và của Bộ Giáo dục và đào tạo với nhiều thành tích, huy chương của cá nhân và tập thể (sinh viên)

- Nhà trường được thành phố tặng danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về TDTT (35 năm liên tục).

- Năm 2001 Nhà trường được Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 về TDTT.

- Năm 2005 được bộ giáo dục và đào tạo đánh giá và công nhận là trường mẫu mực trong công tác TDTT và giáo dục thể chất.

- Năm 2007 đạt huy chương bạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc HT mobile.

- Phong trào thể dục thể thao:

+ Phong trào TDTT của nhà trường mạnh và đều. Hàng năm có tổ chức các giải TT trong trường như: Bóng đá nam, nữ, Bóng chuyền, Cầu lông …

+ Nhà trường thành lập câu lạc TDTT với một số môn như Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hoạt động thường xuyên cho cán bộ giảng viên và sinh viên

+ Thành lập các đội tuyển TT, tổ chức tập luyện, huấn luyện để tham gia thi đấu các giải của thành phố và của Bộ giáo dục -  đào tạo.

Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên bộ môn GDTC đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh công tác TDTT trong nhà trường, tuyên truyền, phát động phong trào tập luyện TT ngoại khóa, rèn luyện thân thể trong sinh viên một cách rộng rãi. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy ngày càng nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên

     8. Định hướng phát triển

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy ngày càng nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên.

Bộ môn GDTC đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh công tác TDTT trong nhà trường, tuyên truyền, phát động phong trào tập luyện TT ngoại khóa, rèn luyện thân thể trong sinh viên một cách rộng rãi.

     9. Một số hình ảnh


Tin liên quan
Top