Tin Nổi bật

VIỆN HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

VIỆN HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

1. Thông tin liên hệ.

Địa chỉ liên hệ: Phòng P2-T1, Nhà B, Trường Đại học Công đoàn - 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Số điện thoại: 024.3.5334480;

Emailiict@dhcd.edu.vn;

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/iicttuu.

2. Cơ cấu tổ chức.

 

PHỤ TRÁCH VIỆN

TS. Đặng Hoàng Hà

Email: hoangha@dhcd.edu.vn

 

     

CHUYÊN VIÊN

ThS. Trần Anh Vũ

Email: vuta@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

Email: yenhth@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

CN. Nguyễn Đặng Thủy Tiên

Email:

tienndt@dhcd.edu.vn


 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

CN. Vũ Minh Ngọc

Email: ngocvm@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

CN. Nguyễn Thị Minh Yến

Email: yenntm@dhcd.edu.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ.

  Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế (Institute of International Cooperation and Training) là đơn vị thuộc Trường Đại học Công đoàn, được thành lập ngày 01 tháng 08 năm 2021 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 06 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng Trường Đại học Công đoàn.  

Chức năng: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường; tổ chức quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế, các dự án nghiên cứu quốc tế, cung ứng các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý của Trường.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch;

- Tổ chức xây dựng, triển khai, quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, các chương trình đào tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; đồng thời thu hút các sinh viên nước ngoài đến học tại Việt Nam;

            - Tổ chức hoặc hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo và các trung tâm nghiên cứu ngoài Trường để hỗ trợ xúc tiến và triển khai các dự án quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

4. Định hướng phát triển.

a) Về hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác truyền thống;

- Tăng cường mở rộng tìm kiếm phát triển với các đối tác mới trong khu vực và trên thế giới như: Canada, Mỹ, Pháp, Australia, Hàn Quốc… thông qua đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác MOU, MOA.

 b) Về liên kết đào tạo quốc tế:

- Xây dựng đề án và các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến nhằm đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế;

- Tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, tham gia vào các dự án, các nguồn tài trợ nước ngoài nhằm tạo cơ hội để giảng viên, cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ, tham dự hội nghị, hội thảo và trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài;

- Nhập khẩu chương trình đào tạo, liên kết đào tạo với các Trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới theo các hình thức liên kết 2+2, 3+1 hoặc cấp song bằng.

c) Về nghiên cứu khoa học

- Tổ chức hoặc hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo và các trung tâm nghiên cứu ngoài Trường để hỗ trợ xúc tiến và triển khai các dự án quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

- Tăng cường các dự án nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước phục vụ phát triển cộng đồng mang tính ứng dụng cao.

d) Về phát triển nguồn nhân lực   

- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có năng lực và trình độ cao, có thể giảng dạy song ngữ làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường;

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức quan hệ quốc tế, đối ngoại và nghiệp vụ ngoại giao cho cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

5. Một số hình ảnh hoạt động của Viện.

 

Trường Đại học Công đoàn ký Thỏa thuận hợp tác
với Đại học Bách khoa Philippines

Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ
Công đoàn cho Cán bộ Trung ương Liên Hiệp Công đoàn Lào

 

Trường Đại học Công đoàn đón tiếp đoàn cấp cao Lào nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày hai nước ký hiệp ước 

hữu nghị về hợp tác Việt Nam - Lào

Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tọa đàm trực tuyến với Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc

 

Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc cùng Đoàn đại biểu
Trường Đại học GwangJu

 

Trường Đại học Công đoàn tổ chức cho Lưu học sinh Lào tham gia
học tập và trải nghiệm thực tế

 

Trường Đại học Công đoàn tham dự hội thảo
Khoa học và Thực tiễn Quốc tế tại Liên Bang Nga

C:\Users\Acer\Desktop\làm việc 2.jpg

Trường Đại học Công đoàn sang thăm và làm việc tại 

Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên Bang Nga

 

Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc
cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Liên hiệp Công đoàn Bê-la-rus

 

Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc
cùng Đoàn đại biểu Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc

   


Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc
cùng Đoàn đại biểu Công đoàn Hoa Kỳ

 

Trường Đại học Công đoàn tiếp đón và làm việc cùng Đoàn đại biểu 

Liên hiệp Công đoàn Đức

 

C:\Users\Acer\Desktop\ký thỏa thuận.jpg

Trường Đại học Công đoàn ký Thỏa thuận hợp tác với Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên Bang Nga

 

Trường Đại học Công đoàn đến chào gặp mặt Đại sứ đặc mệnh 

Toàn Quyền của Việt Nam tại Liên Bang Nga 


Tin liên quan
Top