Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH-TÀI CHÍNH CÔNG

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức, đánh giá thẩm định giáo trình: “Tài chính công” do TS. Đinh Thị Hòa – Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Công đoàn làm chủ biên. Giáo trình được đánh giá đạt loại xuất sắc.

Xem tiếp...

CHI BỘ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO 9 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ LÀ SINH VIÊN KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, được sự cho phép của Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn, Chi bộ Khoa Công tác xã hội long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 9 đoàn viên ưu tú của Khoa Công tác xã hội.

Xem tiếp...

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI TỔ CHỨC THỰC HÀNH 1 CHO SINH VIÊN CÁC LỚP CT19A,B,C,D

Khoa Công tác xã hội tổ chức thực hành công tác xã hội với cá nhân (thực hành 1) cho sinh viên các lớp CT19A,B,C,D từ ngày 12/6/2024 đến ngày 26/6/2024.

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HÀNH 1 CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, KHÓA TN17, HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023-2024.

Ngày 12 tháng 06 năm 2024, Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức các chuyến đi thực tế để triển khai kế hoạch thực hành 1 cho sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy, ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa tn17, học kì II, năm học 2023-2024.

Xem tiếp...

KHOA KINH TẾ ĐƯỢC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA CÁC HỌC PHẦN THỐNG KÊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 07/6/2024, tại phòng họp A101, Trường Đại học Công đoàn, đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần thống kê tại Trường Đại học Công đoàn" do Khoa Kinh tế thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực kinh tế.

Xem tiếp...

THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH “LẬP BÁO CÁO THUẾ”

Ngày 06 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức, đánh giá thẩm định giáo trình: “Lập báo cáo Thuế” do TS. Phạm Thị Mỹ Linh – Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Công đoàn làm chủ biên.

Xem tiếp...

ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngày 6/6/2024, Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế đã tổ chức buổi gặp mặt trao đổi với hơn 80 sinh viên chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh nhằm định hướng và đưa ra giải pháp thúc đẩy nâng cao hơn nữa chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học đảm bảo đạt yêu cầu đầu ra đối với sinh viên chất lượng cao.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC THỰC HÀNH 2 CHO SINH VIÊN

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch công tác nghiên cứu thực tế năm 2024 và Quyết định số 590/QĐ-ĐHCĐ ngày 09/05/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc cử viên chức đi thực tế, Khoa Lý luận chính trị tổ chức chuyến đi thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 23/5/2024 đến ngày 26/5/2024 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Xem tiếp...

Top