Tin Đào tạo

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - K36

Ngày 24/6/2024, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Ban Công đoàn Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động - K36 cho gần 50 cán bộ công đoàn trong quân đội - Khu vực phía Bắc.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP LỚP LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K270

Ngày 07/6/2024, tại Hội trường A, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn - K270 cho 90 học viên là viên chức Nhà trường.

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN - K276

Ngày 30/5/2024, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn – K276 cho 30 học viên là cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng.

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN - K277

Ngày 27/5/2024, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn – K277 cho 48 học viên là cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn Hàng không Việt Nam; LĐLĐ các tỉnh/Thành phố trực thuộc khu vực phía Nam.

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2024

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH DU LỊCH 2024

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN - K273

Ngày 10/5/2024, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn – K273 dành cho 39 cán bộ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN - K274

Ngày 4/5/2024, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn – K274 dành cho 30 cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và một số đơn vị khác.

Xem tiếp...

Top