Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI TỔ CHỨC THỰC HÀNH 1 CHO SINH VIÊN CÁC LỚP CT19A,B,C,D

         Khoa Công tác xã hội tổ chức thực hành công tác xã hội với cá nhân (thực hành 1) cho sinh viên các lớp CT19A,B,C,D từ ngày 12/6/2024 đến ngày 26/6/2024.

Với mục đích giúp sinh viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng trong học phần công tác xã hội cá nhân, Khoa Công tác xã hội đã triển khai cho sinh viên xuống cơ sở để thực hiện tiến trình can thiệp nhằm giải quyết được vấn đề của cá nhân thân chủ, rèn luyện tác phong, kỹ năng, phương pháp làm việc của nhân viên công tác xã hội dưới sự hướng dẫn của kiểm huấn viên tại cơ sở và giảng viên khoa Công tác xã hội. Năm nay Khoa Công tác xã hội lựa chọn các cơ sở uy tín đó là  Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông; Bệnh viện Huyết học Truyền máu TW;  Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng; Trung tâm can thiệp sớm Nắng Mai; Trung tâm nghiên cứu tư vấn trị liệu tâm lý trẻ Ánh Sáng; Trung tâm Dưỡng lão Nhân ái; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục Hừng Đông để phối hợp tổ chức thực hành cho sinh viên.

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm Dưỡng lão Nhân ái 

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm can thiệp sớm Nắng Mai

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục Hừng Đông

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm nghiên cứu tư vấn trị liệu tâm lý trẻ Ánh Sáng

 

Trong thời gian 2 tuần thực hành tại các cơ sở, sinh viên được học cách triển khai một quy trình chuyên nghiệp các bước trong tiến trình can thiệp với thân chủ dựa trên những kiến thức lý luận đã được học của nhà trường. Đợt thực hành này sẽ đem lại những kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá cho các em sinh viên, chúc toàn thể các bạn sinh viên CT19A,B,C,D hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thực hành này.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm can thiệp sớm Nắng Mai

 

Sinh viên khoa Công tác xã hội thực hành tại Trung tâm Dưỡng lão Nhân ái 

 

ThS. Đào Tuấn Anh - Khoa Công tác Xã hội

 

 

Tin liên quan
Top