Tin Nổi bật

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2024 QUA HỆ THỐNG

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN: Xem tại đây

LINK NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN: http://dkxt.dhcd.edu.vn/

CÁCH SỬA LỖI LOADING KHI VÀO TRANG NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TRÊN CHROME TIẾNG ANH, TIẾNG VIỆT

Tin liên quan
Top